Göteborgs Konstförening är en ideell förening med uppgift att stimulera konstlivet och främja intresset för bildande konst i Göteborgsregionen.

 

Sitt syfte vill föreningen förverkliga genom att:

    • Ordna egna utställningar
    • Ordna föredrag och andra sammankomster
    • Anordna studieresor
    • Inköpa konstverk för utlottning bland medlemmarna