Namn

Epost (obligatorisk)

Meddelande

 

Kansli
Södra Vägen 2, 412 54 Göteborg
Telefon 031-18 64 03
email info@goteborgskonstforening.org
www.goteborgskonstforening.org

Organisationsnr 857200-9200
Postgiro 478 22-2
Bankgiro 943-6577
Öppettider: tisdag -torsdag 12.00 – 16.00

På kansliet
Kirsten Ahnfelt, Christina Davidsson / Marianne Ek / Mia Frankedal / Emma Lord

Galleri
Södra Vägen 2, Göteborg

Öppettider
Tisdag-torsdag, lördag och söndag 12.00 – 16.00
Måndagar och fredagar stängt

Gallerivärdar lördagar/söndagar
Jenny Foster
Therese Holmgren
Sophia Härshammar

Styrelse
Ulf Davidsson, ordförande
Ann-Margret Avellan
Eva Bergman-Larsson
Marianne Ek
Bengt Ellison
Mia Frankedal
Marianne Hamlet
Emma Lord
Åsa Pröjts
Christer Sunrydh
Bengt-Arne Svensson
Birgitta Lützen (adjungerad)

Arbetsgrupper – kontaktpersoner
Inköpsgruppen -Emma Lord
Programgruppen – Christina Davidsson
Utställningsgruppen – Ulf Davidsson

Aktuellt

23/9 – Dagsresa till Ljungbergsmuseet, Svarta bergen och Wanås

7/10 – Gallerivandring

Läs mer >>

Öppettider
Tisdag-torsdag, lördag och söndag
12.00 – 16.00
Måndagar och fredagar stängt

Namn

Gata

Postnummer

Ort

Epost (obligatorisk)

Mobil/Telefon

Augusti

September
OktoberNovember
December


Vilken aktivitet*

Namn*

Adress*

Postnr*

Postort*

Epost*

Mobil/Telefon*

Namn

 

Epost (obligatorisk)

 


Anmälan medlemskap

Anmälan aktiviteter/resor

Ansökan utställning

Vernissageinbjudan

Fyll i formuläret nedan för att få våra vernissageinbjudningar:

Namn

 

Epost (obligatorisk)

 Vernissage

Vernissage 16 september 12-16

Stora Galleriet

Torsten Jurell, skulptur

Lilla Galleriet

Xiao Xue, skulptur

Torsten Jurell presenterar utställningen kl 13.00 på vernissagen den 16/9  samt lördag 7/10 och söndag 8/10 kl 13.00 respektive 15.00

Utställningen pågår 16/9-8/10

Läs mer>>

Medlemserbjudande

"Lång väntetid - ingen kölapp", Kent Karlsson


Läs mer>>