I FORTSATT VÄNTAN PÅ PROGRAMBLADET FÖR VÅREN 2021

Som vi redan informerat om har vi länge arbetat intensivt med att försöka hitta trevliga och lärorika programpunkter för våren 2021.
Allteftersom smittspridningen ökat , och fortfarande ökar, och myndigheterna skärpt kraven ännu mer, har vi ändrat, strukit och flyttat fram. Pandemin ger sig inte och det gör inte vi heller. Men vi måste ändå inse att vi slåss mot osynliga krafter som just nu vinner över våra intentioner.

Vi vill ändå försöka hålla kontakten med er medlemmar och erbjuda de som vill och kan trotsa vintervädret att promenera i centrum av Göteborg och studera delar av det offentliga skulpturbeståndet.

FEBRUARIPROMENADER

Om väderleken verkar otjänlig, ring oss på vår ”utflyktstelefon 0733-95 25 31” på förmiddagen samma dag som utflykten är utlyst för att få veta om vi måste ställa in eller skjuta upp promenaden.
Tänk på att broddar kan vara bra i februarivintern. Tag gärna med egen termos för kaffepaus.
OBS Ingen kostnad och ingen föranmälan för dessa promenader!

23 & 25 Februari 2021

VÄSTLÄNKEN: PLANKEN

Vi går runt till några av Västlänkens arbetsplatser som nu har en del nya konstverk sedan sist. Vi går från Hagakyrkan via Skeppsbron till Kvarnberget och ser konst av ett 15-tal olika konstnärer. För de som vill avslutas promenaden med fika vid Kronhuset. Promenaden är ca 1 ½ km.

TID:  Tisdag 23 och Torsdag 25 februari kl 12.00
PLATS:  Hagakyrkans entré mot väster
PRIS:  Ingen kostnad
ANMÄLAN:  Ingen anmälan behövs

PLANERADE AKTIVITETER I JUNI

Det är vår förhoppning att kunna genomföra nedanstående aktiviteter i juni, men allt beror på pandemiläget. Vi återkommer när vi vet mer.
10 juni – dagsresa till Borås
15 juni – dagsresa till Värmland

PLANERADE RESOR

Vi planerar för en bussresa till norra Tyskland under hösten 2021.
Den sedan länge planerade resan till Baltikum hoppas vi kunna genomföra våren 2022
När det nya Nasjonalmuseet och Munchmuseet i Oslo står klara, förhoppningsvis våren 2022, kommer vi att planera en bussresa dit.
Så – kära medlem, ge inte upp!
Nya tider kommer och då står Konstföreningen redo med många fina och intressanta programpunkter!

Kära medlemmar

Vi vill tacka Er alla som är medlemmar i Göteborgs Konstförening. Ert medlemskap betyder mycket för föreningen, inte minst nu i Corona-tider. Vi hoppas att Ni även i fortsättningen väljer att stödja oss genom fortsatt medlemskap.
Inbetalningen för 2021 emotses senast 28 februari.
Plusgiro: 47822-2

Observera att dessa aktiviteter endast är för medlemmar

Vill du bli medlem? Mejla oss på medlem@goteborgskonstforening.org
Mer info om medlemsskap under fliken
“Bli medlem”