Som vi redan informerat om har vi länge arbetat intensivt med att försöka hitta trevliga och lärorika programpunkter för våren 2021.
Allteftersom smittspridningen ökat , och fortfarande ökar, och myndigheterna skärpt kraven ännu mer, har vi ändrat, strukit och flyttat fram. Pandemin ger sig inte och det gör inte vi heller. Men vi måste ändå inse att vi slåss mot osynliga krafter som just nu vinner över våra intentioner.

PLANERADE AKTIVITETER I JUNI

Det är vår förhoppning att kunna genomföra nedanstående aktiviteter i juni, men allt beror på pandemiläget. Vi återkommer när vi vet mer.
10 juni – dagsresa till Borås
15 juni – dagsresa till Värmland

PLANERADE RESOR

Vi planerar för en bussresa till norra Tyskland under hösten 2021.
Den sedan länge planerade resan till Baltikum hoppas vi kunna genomföra våren 2022
När det nya Nasjonalmuseet och Munchmuseet i Oslo står klara, förhoppningsvis våren 2022, kommer vi att planera en bussresa dit.

Kära medlem

Så – kära medlem, ge inte upp!
Nya tider kommer och då står Konstföreningen redo med många fina och intressanta programpunkter!

Vi vill tacka Er alla som är medlemmar i Göteborgs Konstförening. Ert medlemskap betyder mycket för föreningen, inte minst nu i Corona-tider. Vi hoppas att Ni även i fortsättningen väljer att stödja oss genom fortsatt medlemskap.
Inbetalningen för 2021 emotses senast 28 februari.
Plusgiro: 47822-2

Observera att dessa aktiviteter endast är för medlemmar

Vill du bli medlem? Mejla oss på medlem@goteborgskonstforening.org
Mer info om medlemsskap under fliken
“Bli medlem”