På Höstmötet den 25 november tillkännages vinnarna i 2020 års medlemslotteri

Totalt finns 50 vinster
Här är några av dem: