Göteborgs Konstförenings årsmöte 1895

För mer än 150 år sedan grundades Göteborgs konstförening. En tidig ambition hos föreningen var att öka kunskapen om konst i Göteborg inför allmänheten. Under 1800-talet fokuserade verksamheten på frågan om hur man skulle kunna göra konsten fysiskt tillgänglig i stadsrummet. Därefter utvecklades frågan till ”Hur skapar man möjligheter för svenska, västsvenska och i synnerhet göteborgska begåvningar att utveckla sig inom konsten?” Svaret blev att starta Göteborgs Musei-, Rit- och Målarskola, numera Valand. Med andra ord startade konsthögskolan på initiativ av konstföreningen. I början, och flera decennier framöver, stod konstföreningen i nära relation och samarbete med skolan och dess elever. Man var i samma lokaler under en längre tid, och föreningen har genom åren sedan dess visat många elevers arbeten, bland annat har flera konstelever debuterat med utställningar hos Göteborgs konstförening.