KANSLI och STYRELSE
Ideella krafter/volontärer ser till att det praktiska fungerar – en annan oerhört viktig bit som måste fungera. På vårt kansli sköts allt det administrativa, från kontakt och kontrakt med utställare, kontakt med myndigheter och samarbetspartners, mediakontakter, inbjudningar, ekonomi, IT-frågor, skötsel av galleriet m m. Tre erfarna deltidskanslister ser till att allt fungerar och är också kontakten utåt mot medlemmar och andra externa samarbetspartners.
Styrelsen
En delvis arbetande styrelse, som består av 10-11 personer och träffas ungefär en gång i månaden för
att följa verksamheten ur olika perspektiv, föra föreningen framåt och in i moderna tider.
Bengt-Arne Svensson, ordförande
Ulf Davidsson, vice ordförande
Bengt Ellison, kassör
Ann-Margret Avellan, programgruppens representant
Mia Frankedal, ledamot, konstnärernas representant
Bodil Magnusson, gallerigruppens representant
Kristina Landqvist, ledamot
Christer Sunrydh, ledamot
Evelina Skageby, ledamot
Ellinor Liljeblad, ledamot
Hanna Melkersson, ledamot
Marianne Segenstedt, ledamot
Kansli
Margret Jönsson, adjungerad sekreterare i styrelsen
Gun Britt Berglund, ekonomiansvarig
Emma Lord och
Mari Axelsson,
gallerivärd, skötsel av galleriet, inköp, utställnings- och bidragsansökningar
Hillevi Nagel, sociala medier, foto
Programgruppen
Tar fram de mycket uppskattade programpunkter som presenteras i vårt Nyhetsbrev vår och höst.
Gallerigruppen
Bidrar med att söka och kontraktera konstnärer för framtida utställningar i våra gallerier.
Kommunikationsgrupp
Jobbar med fokus på sociala medier, vi ser det som oerhört viktigt att finnas med där.
Helgvärdar
Jenny Nilsson
Hillevi Nagel
Hanna Melkersson
Adam Haugbak