KANSLI och STYRELSE
Ideella krafter/volontärer ser till att det praktiska fungerar – en annan oerhört viktig bit som måste fungera. På vårt kansli sköts allt det administrativa, från kontakt och kontrakt med utställare, kontakt med myndigheter och samarbetspartners, mediakontakter, inbjudningar, ekonomi, IT-frågor, skötsel av galleriet m m. Fyra erfarna deltidskanslister ser till att allt fungerar och är också kontakten utåt mot medlemmar och andra externa samarbetspartners.
Styrelsen
En delvis arbetande styrelse, består av 10-11 personer och träffas ungefär en gång i månaden för att följa verksamheten ur olika perspektiv, föra föreningen framåt och in i moderna tider.
Ulf Davidsson, ordförande
Bengt-Arne Svensson, vice ordförande
Bengt Ellison, kassör
Ann-Margret Avellan, programgruppens representant
Mia Frankedal, ledamot, konstnärernas representant
Kristina Landqvist, gallerigruppens representant
Bodil Magnusson, ledamot
Christer Sunrydh, ledamot
Evelina Skageby, ledamot
Ellinor Liljeblad, ledamot
Hanna Melkersson, ledamot
Marianne Segenstedt, ledamot
Kansli
Margret Jönsson
adjungerad sekreterare i styrelsen

Gun Britt Berglund

ekonomiansvarig

Emma Lord

Mari Axelsson
gallerivärd, skötsel av galleriet, inköp, utställnings- och bidragsansökningar

Hillevi Nagel

gallerivärd, medlem i kommunikations- och programgrupperna, foto
Programgruppen
Tar fram de mycket uppskattade programpunkter som presenteras i vårt Nyhetsbrev vår och höst.
Gallerigruppen
Bidrar med att söka och kontraktera konstnärer för framtida utställningar i våra gallerier.
Kommunikationsgrupp
Vår nyetablerade grupp som kommer att jobba med fokus på sociala medier, vi ser det som oerhört viktigt att finnas med där.
Helgvärdar
Hanna Melkersson
Adam Haugbak
Hillevi Nagel